انرژی

شرط اصلاح الگوی مصرف انرژی آب و برق

شرط اصلاح الگوی مصرف انرژی آب و برق

مشاهده ادامه

توسعه تولید برق از زباله در ایران

توسعه تولید برق از زباله در ایران

مشاهده ادامه

جدی شدن بحران آب در مناطق مرکزی، شرق و جنوب کشور

جدی شدن بحران آب در مناطق مرکزی، شرق و جنوب کشور

مشاهده ادامه

۷ دلیل برای نزدیک بودن بحران‌ آب جهان

۷ دلیل برای نزدیک بودن بحران‌ آب جهان

مشاهده ادامه

رشد ۱۰۰۰ درصدی تولید برق و خودکفایی ۹۰درصدی صنعت برق در ۴ دهه اخیر

رشد ۱۰۰۰ درصدی تولید برق و خودکفایی ۹۰درصدی صنعت برق در ۴ دهه اخیر

مشاهده ادامه

برف تهران تنها ۱۹ درصد کمبودهای بارشی را جبران کرد

برف تهران تنها ۱۹ درصد کمبودهای بارشی را جبران کرد

مشاهده ادامه

ریشه‌یابی بحران آب در ایران

ریشه‌یابی بحران آب در ایران

مشاهده ادامه

آب هست ولی کم است + موشن گرافیک

آب هست ولی کم است + موشن گرافیک

مشاهده ادامه

روشنایی آینده صنعت برق با اقدامات مناسب دولت

روشنایی آینده صنعت برق با اقدامات مناسب دولت

مشاهده ادامه

وزیر نیرو : تغییرات اقلیم، بزرگترین چالش بشر امروز است

وزیر نیرو : تغییرات اقلیم، بزرگترین چالش بشر امروز است

مشاهده ادامه
Close