بیمهکسب و کار

بیکاری و اشتغال نامناسب چالش جهانی بیمه های اجتماعی

سطح بالای بیکاری و اشتغال نامناسب درمیان زنان و مردان جوان به عنوان یک چالش جهانی در حوزه بیمه های اجتماعی مطرح شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) در گزارشی سطح بالای بیکاری و اشتغال نامناسب در میان زنان و مردان جوان را یکی از چالش های ۱۰گانه جهان در حوزه بیمه های اجتماعی مطرح کرده است.
در این گزارش تاکید شده است که پاسخ های هماهنگ سازمان های بیمه اجتماعی، خدمات اشتغال دولتی و موسسات آموزشی می تواند به بهبود وضعیت اشتغال و کاهش سطح بیکاری، کاهش اشتغال نامناسب و عدم فعالیت به ویژه در میان جوانان کمک کند. برای رسیدن به این اهداف، نظام های بیمه های اجتماعی درصدد تنظیم نقش های مرسوم در قالب حمایت های درآمدی هستند. با این وجود، تنها یک دهم نیروی کار جهان به حمایت های بیمه بیکاری دسترسی داشته و توسعه بهداشت بازارهای کار رسمی همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است.
در بسیاری ازکشورها، جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، یک چالش پیچیده برای نظام های بیمه های اجتماعی محسوب می شوند، چراکه کارگران جوان نسبت به سایر گروه های سنی، برای ورود به بازارکار رسمی پایدار، دارای مشکلات بیشتری هستند.
باوجود اینکه سالانه بیش از ۴۰ میلیون نفر در جهان وارد بازار کار می شوند، ۴۰ درصد جوانان در جهان بیکارند و بیش از دو پنجم کارگران جهان در سراسر دنیا شغل مناسبی ندارند. جمعیت جوانان بیکار در سال ۲۰۱۶ در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، ۷۱ میلیون نفر بوده است. درکشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار دستمزد سالانه در نتیجه بیکاری جوانان از بین می رود.
در سال های اخیر، برای نخستین بار بعضی ازکشورهای آفریقایی و آسیایی پیشرفت هایی درحمایت بهتر از کارگران انجام داده اند که ازجمله آن می توان به مزایای بیمه بیکاری اشاره کرد. اجرای این برنامه های جدید ضروری بوده و افراد باید درهنگام اشتغال برای مشخص شدن تأمین درآمد کارگران به مراکز مربوطه مراجعه کنند.
در حال حاضر در بین کشورهای اروپایی، کشور دانمارک دارای نرخ نسبتاً بالای اشتغال جوانان و نرخ پایین بیکاری جوانان است. چالش های بیکاری و اشتغال نامناسب بیشتر در بازار کار کشورهای درحال توسعه وجود دارد؛ ماهیت ساختاری این نوع کشورها باعث می شود که شرایط اقتصادی به خصوص در حوزه اشتغال در آن ها غیرقابل تحمل شود.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری

پایگاه خبری دانستنی آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close